Photographer Vladislav Philipov, Model Aleksandra Bogdanska. Fashion photoshoot, theme: navy truck.